Testamente advokat med kendskab til arveret og dødsbobehandling

Vores kompetencer inden for arveret og dødsbobehandling dækker over en bred vifte af emner, hvor vores testamente advokat blandt andet kan hjælpe med udarbejdelse af testamente.

Er du ugift samboende? Har du børn fra tidligere ægteskab? Ønsker du at bestemte personer eller formål skal arve dig? Skal arven efter dig udlægges til arvingerne som særeje mv.? Så bør du overveje at oprette et testamente.

Møde og ønsker til testamentet

På et møde på vort kontor i Padborg nær Aabenraa, gennemgår vi, sammen med dig, din familiemæssige situation med henblik på, at du kan kanalisere arven efter dig derhen, hvor du selv ønsker det.

Herefter gennemgår vi de punkter, der er vigtige at få med i et testamente.

Vores testamente advokat udarbejder et udkast

Vi udarbejder derefter et udkast, som sendes til dig til gennemgang og endelig godkendelse. Såfremt du ønsker ændringer i udkastet, laver vi naturligvis disse.

Når du har godkendt udkastet til testamente endeligt, får du det færdige testamente samt genpart udleveret. Originalt testamente og genpart skal medbringes til notaren til underskrift. 

Samtidig med originaldokumenterne får du en skriftlig vejledning i, hvordan du skal forholde dig.

Vores testamente advokat rådgiver selvfølgelig også generelt indenfor arveret såsom omkring arveforskud, rentefri familielån, arvens fordeling med videre.

Dødsbobehandling

Behandlingen af et dødsbo kan være uoverskuelig, specielt hvis man har mistet en nær person. Vi kan overtage denne byrde for dig.

I et indledende møde får vi sammen et overblik over dødsboet:

  • Har afdøde lavet testamente?
  • Hvem er arvinger?
  • Sad afdøde i uskiftet bo?
  • Er der regninger, der skal betales?
  • Løbende abonnementsordninger
  • Forsikringer
  • Hvem skal have meddelelse om dødsfaldet?
  • Bankkonti og eventuelle investeringer
  • Er der en ejendom, der skal sættes til salg?

Vi kan overtage såvel salg af ejendom, betaling af regninger, meddelelse om dødsfald med videre, som udarbejdelsen af åbningsstatus frem til udarbejdelsen af den afsluttende boopgørelse.

Ønsker du møde afholdt i eget hjem, står vi naturligvis klar til at køre ud.​

Du skal blot kontakte os på telefon 74 67 24 60 eller på mail padborg@bt-advokat.dk, så kan du og vores testamente advokat i fællesskab tage en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig med udarbejdelse af testamente eller behandling af dødsbo.

Advokatfirmaet Birgit Thomsen

Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg   |    Tlf.: 74 67 26 40   |   E-mail: padborg@bt-advokat.dk​​

​Kontoret er åbent: Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00 & fredag: 08:00 - 15:00

Advokatbeskikket af Justitsministeriet d. 23. okt. 1996. Registreret hos og en del af Advokatsamfundet. Alt udføres under ansvarsforsikring og garanti tegnet hos HDI-Gerling Forsikring iht. Advokatsamfundets regler.