Skilsmisseadvokat hjælper med familieret

  • Oprettelse af ægtepagt
  • Separation og skilsmisse
  • Samlivsophævelse mellem ugifte samlevende
  • Forældremyndighed og samvær

  • Bodeling

Disse temaer kommer mange familier i berøring med og uden professionel hjælp fra en skilsmisseadvokat kan de føre til alvorlige stridigheder, der ødelægger det samarbejde, som nødvendigvis må fortsætte efter familiens opløsning.

Erfaren skilsmisseadvokat

På kontoret har vi stor erfaring som skilsmisseadvokat i at hjælpe dig igennem en separation og skilsmisse. Vi har ligeledes stor erfaring i delingen af fællesboer.

Vi ved godt, at man i en sådan situation kan være meget sårbar, og vi vejleder dig, så du er klar over konsekvenserne af de valg, du træffer.

Indledende møde med skilsmisseadvokat

Ved henvendelse til vort kontor gennemgår vi i et indledende møde dine økonomiske forhold, samt hvad dine forventninger til fremtiden er.

Herefter udfærdiger vi sammen med dig de nødvendige papirer og efterfølgende udarbejder vi udkast til en fornuftig deling af fællesboet, som selvfølgelig både skal godkendes af dig og din tidligere ægtefælle inden selve bodelingsoverenskomsten kan underskrives af begge parter.

Skilsmisseadvokat til begge parter

Vi anbefaler, at begge ægtefæller har sin egen skilsmisseadvokat under sagens behandling. Møder afholdes i det omfang, der er behov herfor.​

Kontakt os på telefon 74 67 26 40 eller på mail padborg@bt-advokat.dk og tag en snak med vores skilsmisseadvokat i Padborg nær Aabenraa.

Advokatfirmaet Birgit Thomsen

Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg   |    Tlf.: 74 67 26 40   |   E-mail: padborg@bt-advokat.dk​​

​Kontoret er åbent: Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00 & fredag: 08:00 - 15:00

Advokatbeskikket af Justitsministeriet d. 23. okt. 1996. Registreret hos og en del af Advokatsamfundet. Alt udføres under ansvarsforsikring og garanti tegnet hos HDI-Gerling Forsikring iht. Advokatsamfundets regler.