Kurser/Foredrag

Ønsker din virksomhed, din forening, organisation eller lignende orientering om særlige lovkomplekser, nye retsregler eller specielle problemstillinger, kommer vi gerne ud og holder foredrag eller laver undervisning.

Aktuelt arbejder vi med følgende emner:​

Arv og testamente:

Foredraget har særlig vægt på arvelovsændringen i krafttrådt pr. 1/1 2008.

Arbejdsret:

Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere

Foredraget /kurset kan virksomhedstilrettes efter dit ønske.

Debitorstyring og inkasso:

Foredraget kan virksomhedstilrettes.

Køb og salg af fast ejendom:

  • Private boliger.
  • Erhvervsejendomme.
  • Virksomheder

Familieret:

Ægtefællers formueforhold under ægteskabet, herunder oprettelse af ægtepagter.

Separation og skilsmisse – herunder forældremyndig, samvær og bodeling.

Forsikringer:

Gennemgang af private forsikringer.

Gennemgang af erhvervslivets forsikringer.

Ønsker du en drøftelse af mulighederne for et foredrag/ kursus i din virksomhed eller i din forening, er du velkommen til at kontakte os telefonisk på 7467 2640 eller pr. mail på padborg@bt-advokat.dk, og få nærmere oplysninger herom.

Vi tilrettelægger gerne et arrangement i samarbejde med dig.

Prisen for arrangementet aftaler vi på forhånd. Ved arrangementer for almennyttige foreninger tages normalt intet honorar.

Advokatfirmaet Birgit Thomsen

Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg   |    Tlf.: 74 67 26 40   |   E-mail: padborg@bt-advokat.dk​​

​Kontoret er åbent: Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00 & fredag: 08:00 - 15:00

Advokatbeskikket af Justitsministeriet d. 23. okt. 1996. Registreret hos og en del af Advokatsamfundet. Alt udføres under ansvarsforsikring og garanti tegnet hos HDI-Gerling Forsikring iht. Advokatsamfundets regler.