Retssager

Kan din sag ikke forliges eller løses på anden måde, er det nødvendigt at bringe sagen for retten.

Vi sørger for:

  • ​Udarbejdelse af stævning for sagsøger

med bl.a. angivelse af påstand i sagen og hvad sagen drejer sig om samt sagens juridiske grundlag.

  • Udarbejdelse af svarskrift for sagsøgte

hvor der redegøres for sagsøgtes syn på sagen både for så vidt angår faktiske omstændigheder og juridiske forhold.

  • Udarbejdelse af yderligere processkrifter.
  • Sagsbehandling i forbindelse med eventuelle syn- og skønsforretninger.
  • Deltagelse i eventuelle forberedende retsmøder
  • Gennemførelse af domsforhandling


Domsforhandlingen er det afsluttende retsmøde, sagen forelægges for dommeren og hvor parterne samt evt. vidner afhøres. Efter domsforhandlingens afslutning afsiges dom i sagen.

Er parterne ikke tilfredse med dommen, kan dommen som hovedregel ankes og prøves for højere retsinstans.

En retssag kan være forbundet med meget arbejde og store økonomiske omkostninger. Det er derfor vigtigt for os, at vi ikke bringer din sag for retten bare for at føre en retssag, men at vi gør det, fordi vi kan se mulighederne i sagen. Du vil altid forud for iværksættelse af en retssag få vores vurdering af sagen.

Advokatfirmaet Birgit Thomsen

Hærvejen 9, Bov, 6330 Padborg   |    Tlf.: 74 67 26 40   |   E-mail: padborg@bt-advokat.dk​​

​Kontoret er åbent: Mandag - torsdag: 08:00 - 16:00 & fredag: 08:00 - 15:00

Advokatbeskikket af Justitsministeriet d. 23. okt. 1996. Registreret hos og en del af Advokatsamfundet. Alt udføres under ansvarsforsikring og garanti tegnet hos HDI-Gerling Forsikring iht. Advokatsamfundets regler.